Уписни рокови

Програм студија

Постдипломски студиј

професори

Историјат

Испитни рокови

контакт

почетна страна

РУКОВОДСТВО

 

 

Декан

доц. др Душан Јокановић

dekan.fpmtrebinje@gmail.com

dusanjok@yahoo.com

Продекан за наставу

доц др Обрад Спаић

prodekan.fpm@gmail.com

obradspaic59@gmail.com

Продекан за научно - истраживачку дјелатност и предузетништво

доц др Љерка Јефтић

nprodekan.fpm@gmail.com

ljerkajeftic_22@hotmail.com