Обавјештење о нерадним данима у јануару

Како је предвиђено Академским календаром, којег је усвојио Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент Требиње неће радити у периоду од 01.01.2015. до 12.01.2015. године.

Предавања  у Новој години ће почети 12.01.2015. године.

Нерадни дани у РепублициСрпској биће:

  • 1 и 2. jануар – Међународна Нова година и
  • 9. јануар – Дан Републике Српске.

Вјерници православне вјероисповијести имају право на плаћени изостанак:

  • 6. јануара- Бадњидан и
  • 7. јануара –Божић.

На Факултету за производњу и менаџмент Требиње ће бити организовано дежурство 05.01.2015. и 08.01.2015. у времену од 08.00 – 14.00 часова.

 

Требиње, 31.12.2014.                                                                     Секретаријат факултета

Споразум о пословној сарадњи

 

Данас, 30.12.2014. године, у деканату Факултета за производњу и менаџмент Требиње, декан Факултета за производњу и менаџмент Требиње (Универзитет у Источном Сарајеву), проф. др Душан Јокановић и директор Подручне привредне коморе Требиње (Привредна комора Републике Српске), Веселин Савић, потписали су Споразум о пословној сарадњи. Споразум предвиђа успостављање пословно-техничке сарадње у истраживачкој, развојној и образовној дјелатности у циљу остварења напретка у техници и технологији, као и успостављања и унапређења сарадње Факултета са привредним организацијама. Сарадња ће се реализовати кроз заједничке активности у научно-истраживачкој области, заједничко учешће у пројектима, организовање симпозијума и семинара значајних за привредни развој, као и кроз рад на другим научним и стручним пословима из области које спадају у дјелатност споразумних страна.

 

Sporazum o poslovnoj saradnji sa privrednom komorom