КОНКУРС 4

 

КОНКУРС

Организациона јединица: Факултет за производњу и менаџмент

За избор наставника у звање доцента  за ужу научну областМашинство, ужа образовна област Производно инжењерство………………………………………………1 извршилац.

Степе Степановића, 89101 Требиње

Извор: дневни лист Глас Српске 22.07.2015.

 

КОНКУРС 3

 

КОНКУРС

Организациона јединица: Факултет за производњу и менаџмент

За избор наставника у сва звања за ужу научну област Хидротермика и термоенергетика, ужа образовна област Инжењерство за енергетику………………………………………………1 извршилац.

Степе Степановића, 89101 Требиње

Извор: дневни лист Глас Српске 22.07.2015.

 

КОНКУРС 2

 

КОНКУРС

Организациона јединица: Факултет за производњу и менаџмент

За избор у звање асистента за ужу научну област Машинство, ужа образовна област Производно инжењерство………………………………………………2 извршиоца.

Степе Степановића, 89101 Требиње

Извор: дневни лист Глас Српске 22.07.2015.

 

КОНКУРС 1

 

КОНКУРС

Организациона јединица: Факултет за производњу и менаџмент

За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Статистика и вјероватноћа, ужа образовна област Вјероватноћа, Статистика………………………………………………1 извршилац.

Степе Степановића, 89101 Требиње

Извор: дневни лист Глас Српске 22.07.2015.