Обавјештење – посјета РиТЕ Гацко

Обавјештавају се студенти II, III и IV године Индустријског инжењерства за енергетику да је у понедјељак 30.11.2015. године организована посјета Руднику и Термоелектрани Гацко. 
Превоз је обезбијеђен, а полазак је испред зграде Факултета у 09.00 часова.

Наставне активности планиране у времену посјете биће накнадно изведене.

                                                                                            Студентска служба

Хидрауличне преноснице-поновлјени први колоквијум

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти четврте године студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику да ће се Поновљени први колоквијум из предмета Хидрауличне преноснице  одржати дана 07.12.2015, у 14 часова.

 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК

ФПМ у систему COBISS.Net

Факултет за производњу и менаџмент Требиње, Универзитет у Источном Сарајеву, и ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, ВИБРС Центар, Бања Лука  потписале су уговор о међусобној сарадњи. Циљ ове сарадње је имплементација система COBBIS.RS  и мреже COBISS.Net.  ради развоја јединственог библиотечко-информационог система Републике Српске.

У информатичком друштву, библиотека су незаобилазни центри знања, а њихов задатак је и евидентирање резултата „интелектуалне продукције“. Своју улогу не могу обављати ако њихово функционисање није подржано савременом информационом  технологијом. Институт  информацијских знаности (IZUM) из Марибора је 1991. године промовисао систем COBISS (Кооперативни онлине библиографски систем и сервиси) као надградњу система узајамне каталогизације. COBISS.SI, COBISS.SR, COBISS.MK, COBISS.BH+COBISS.RS, COBISS.CG, COBISS.BG i COBISS.AL су ознаке за аутономне библиотечко-информационе системе који се изграђују у појединим државама (Словенија, Србија, Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Бугарска и Албанија). У Босни и Херцеговини постоје два система, јер се једна од њене две конститутивне јединице (Република Српска) 2013. године одлучила за успостављање аутономног система COBISS.RS.

Циљеви пројекта  COBISS.Net.  су да се:

  1. Успоставити компатибилне информацијске системе о истраживачкој дјелатности (SICRIS,E-CRIS) у државама учесницама (базе података о истраживачима, истраживачким организацијама и истраживачким пројектима),
  2. Заинтересовати надлежна министарства и универзитете у државама учесницама да прихвате концепт вођења библиографија истраживача у оквиру националних библиотечко-информацијских система и на тај начин осигурава транспарентност резултата истраживачке дјелатности.
  3. Убрзати употребу резултата истраживачке дјелатности и на тај начин стимулирати иновацијске процесе те привредни и друштвени развој у регији.

Факултет за производњу и менаџмент Требиње, Универзитет у Источном Сарајеву  је потписивањем овог уговора добио статус пуноправне чланице  система COBISS.RS  и с тим могућност активног учешћа у систему узајамне каталогизације COBISS.RS   као и могућност  коришћења базе података, коришћење програмске опреме и услуга ВИБРС Центара.

http://www.rs.cobiss.net/

Хидрауличне преноснице-резултати првог колоквијума

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ЗА ЕНЕРГЕТИКУ

 Наставни предмет: ХИДРАУЛИЧНЕ ПРЕНОСНИЦЕ

 Р Е З У Л Т А Т И

I колоквијума, одржаног 24.11.2015.

 

Ред.број Презиме и име Број индекса Остварени поени
1. Курилић Милица 7/12 27
2. Нинковић Пеко 18/12 26
3. Сукновић Срђан 39/13 25
4. Кашиковић Оксана 14/12 25
5. Сворцан Радован 10/12 18
Закључно са редним бројем 5

 

 

Предметни наставник

 ________________

Доц. др Жељко Ђурић

Транспорт флуида цијевима-први колоквијум

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти четврте године смјера Индустријско инжењерство за енергетику да ће се први колоквијум из предмета Транспорт флуида цијевима одржати дана 02.12.2015. у периоду бјежби.

 

                                                                                                  Предметни наставник