Лиценциран II циклус студијског програма Индустрисјког инжењерства за енергетику

На Факултету за производњу и менаџмент Требиње лиценциран други циклус студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику

 

Након што је прије четири године лиценциран и почео са радом први циклус студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику, Факултет за производњу и менаџмент добио је лиценцу од Министарства просвјете и културе Републике Српске за извођење и другог, односно мастер циклуса на поменутом студијском програму. На овај начин, студенти који заврше први циклус студијског програма Индустрисјко инжењерство за енергетику, али и сви они који су завршили сродне факултете, могу наставити своје школовање и усавршавање ФПМ-у.

Факултет за производњу и менаџмент Требиње је у току текуће школске године упутио захтијев за лиценцирање студијског програма ресорном Министарству сачинивши елаборат неопходан за поступак лиценцирања. Елаборат је сачињавао детаљан преглед и анализу студијских планова и програма, кадровских и библиотечких ресурса, простора и опреме којом располаже Факултет, те факултетских лабораторија и центара.

Комисија за лиценцирање студијског програма формирана од стране Министарства просвјете и културе је након анализе документације коју је доставио ФПМ, у току мјесеца јула посјетила Факултет ради увида у просторне, материјално-техничке и друге услове на Факултету. Након тога, Комисија је сачинила Извјештај о испуњености услова за извођење другог циклуса студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику. У Ивјештају је константовно да Организациона јединица Универзитета у Источном Сарајеву, односно Факултет за производњу и менаџмент Требиње посједује потребан простор и опрему за извођење поменутог студијског програма, као и да има неопходан број наставника и сарадника. Такође, истиче се да је структура предмета урађена на задовољавајући начин и да су наставни планови комплетни и усклађени са сличним студијским програмима који се изводе у другим лиценцираним и акредитованим високошколским установама из земаља потписница Болоњске декларације.

Звање које се стиче завршетком наведеног студијског програма је Мастер индустријског инжењерства за енергетику и доноси 300 ЕТЦС бодова.

Уколико се стекну формални услови, Факултет ће већ од јесени вршити упис студената на овај студијски програм о чему ће више информација бити диступно већ од почетка септембра на бројевима телефона +387 59 240 654 и +387 59 490 654.

Напомињемо, на Факултету за производњу и менаџмент осим студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику, постоји и први и други циклус студијског програма Индустријски менаџмент, који се на овом Факултету успјешно изводи сада већ преко двије деценије.

Конкурс за упис студената у прву годину академске 2016/2017. – други уписни рок

КОНКУРС

за упис студената у прву годину првог циклуса студија

на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

у другом уписном року академске 2016/2017. године 

У академској  2016/2017. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње на први циклус студија у другом уписном року уписује   31  студента  у прву годину студија, на два студијска програма Индустријски менаџмент и Индустријско инжењерство за енергетику.

У другом уписном року планиран је упис:

 • Индустријски менаџмент
 • 6 студената буџет,
 • 10 студената суфинансирање и
 • 2 студента страни држављани.
 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 10 студената суфинансирање и
 • 3 студента страни држављани.

Кандидати на квалификационом испиту полажу тест из Математике.

Основни студиј на Факултету траје четири године, а завршетком студијског програма стиче се звање:

 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

        Други уписни рок:

 • пријављивање кандидата почиње 22.08.2016. године, а завршава 26.08.2016. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 29.08.2016. године са почетком у 9.00 часова;
 • објављивање резултата конкурса је 31.08.2016. године до 14.00 часова.
 • упис примљених кандидата почиње 05.09.2016. године, а завршава се 09.09.2016. године.

Накнада за техничке услуге  и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

      Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа, и то:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 3. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 440,00 КМ.

Плаћања школарине до 26 година живота ослобођени су:

 1. Студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
 2. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије,
 3. Студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије,
 4. Студенти са инвалидитетом и
 5. Студенти – дјеца без оба родитеља.

50% од пуног износа школарине, до навршених 26 година живота, плаћају:

 1. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије,
 2. Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

Конкурс за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2016/2017. години на Универзитету у Источном Сарајеву биће објављен у другом уписном року.

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

Студентска служба

 

Требиње, 13.07.2016. године

Обавјештење

OБАВЈЕШТЕЊЕ

Због немогућности члана комисије доц. др Мирјане Миљановић  да присуствује  јавној одбрани завршног рада на првом циклусу студија кандидата Милице Гудељ, за члана Комисије именује се проф. др Илинка Унковић.

Дана 13.07.2016. године (сриједа) са почетком у 12:00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата МИЛИЦЕ ГУДЕЉ на тему: МЕНАЏМЕНТ У ОДРЖАВАЊУ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА“.

Кандидат ће завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу:

 1. Проф. др Душан Јокановић – предсједник,
 2. Доц. др Жељко Ђурић – ментор,
 3. Проф. др Илинка Унковић – члан.

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

 

                                                                                ДЕКАН

                                                                            Проф.  др Душан Јокановић