decan-ivanovicДр Дечан Ивановић, редовни професор

е-маил: decan@ac.me

телефон: +381 67 550 050

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

 

Индустријско инжењерство за енергетику

Пренос топлоте и масе