Радна посјета директора Математичког института САНУ из Београда

Директор Математичког института Српске академије наука и умјетности из Београда, др Зоран Огњановић, научни савјетник, посјетио је данас Факултет за производњу и менаџмент Требиње. Том приликом, одржано је низ активности са циљем јачања сарадње између Института и институција из града Требиња. На радном састанку који је одржан у Градској управи града Требиња, присуствовали су градоначелник Требиња, мр Лука Петровић, предсједник скупштине града Требиња, др Драгослав Бањак, директор Математичког института др Зоран Огњановић и декан Факултета за производњу и менаџмент Требиње, проф. др Душан Јокановић. На састанку је договорено низ заједничких активности, као и потписивање споразума о сарадњи између Института и града Требиња.

Професор Огњановић је на Факултету за производњу и менаџмент Требиње одржао предавање на тему „Дигитализација баштине: циљеви и искуства Математичког института САНУ“ које је привукло пажњу како студената и наставника, тако и великог броја грађана. На радном састанку у деканату Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржан је састанак декана и продекана ФПМ-а са професором Огњановићем и директорком Музеја Херцеговине, мр Иваном Грујић. Том приликом разговарало се о могућој сарадњи у погледу дигитализације културне баштине Источне Херцеговине.


Дигитализација баштине: циљеви и искуства Математичког института САНУ

На Факултету за производњу и менаџмент Требиње, у четвртак 21.9.2017. године са почетком у 10.00 часова, одржат ће се предавање проф. др Зорана Огњановића, научног саветника са Математичког инстутута Српске академије наука и умјетности из Београда на тему: „Дигитализација баштине: циљеви и искуства Математичког института САНУ“.
Позивамо студенте, професоре, сараднике и све заинтересоване грађане да присуствују предавању.

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ II ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА ФPM У СТУДИЈСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

 

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ II ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МЕНАЏМЕНТ У СТУДИЈСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

 

Студиј Факултета за производњу и менаџмент на II циклусу се организује на два студијска програма:

 • ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
 • ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ЗА ЕНЕРГЕТИКУ

 

Сви студијски програми  се организују  као  ЈЕДНОГОДИШЊИ студиј на који могу конкурисати кандидати који су кроз своје претходно универзитетско образовање остварили најмање 240 ECTS бодова или кандидати који су завршили основне студије по старом закону о Високом образовању, уз одговарајућу процедуру еквиваленције која се проводи на нашем Факултету.

 

Пријаве на Конкурс за упис подносе се од 18. септембра до 22. септембра 2017. године.

Комплетан текст Конкурса (са условима уписа, те уписним квотама) можете пронаћи на страници Факултета за производњу и менаџмент.

 

http://fpmtrebinje.com/wp/category/aktuelnosti/obavjestenja/

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Циљ овог Мастер студија  је оспособљавање мастер инжењера у области индустријског менаџмента за обављање научноистраживачких, управљачких и инжењерских послова, као и учествовање у развоју нових технологија и поступака који доприносе општем развоју друштва.

Важност улоге овог студија у односу на захтјеве тржишта рада огледа се у извјесности све већег ослањања развоја индустрије као и сектора јавних дјелатности у области оријентисане производње на степен универзитетског образовања који овај студиј омогућава.

 

Мастер инжењери са завршеним II циклусом академских студија ће бити оспособљени да:

 • пројектују, организују и управљају производњом, да економично користе природне ресурсе у складу са принципима одрживог развоја, самостално изводе експерименте, врше статистичку обраду резултата, као и да формулишу одговарајуће закључке и на адекватан начин напишу и презентују резултате свог рада.

 

По завршетку студијског програма студенти добијају научно звање Мастер индустријског инжењерства и менаџмента

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ЗА ЕНЕРГЕТИКУ

 

Циљ овог Мастер студија  је оспособљавање мастер инжењера да се укључе у савремене токове развоја друштва у областима енергетике и енергетског менаџмента и тиме допринесу подизању нивоа образовања и знања у свим дијеловима друштва, што је од стратешког националног интереса. Важност улоге овог студија у односу на потребе друштва и тржишта рада огледа се у извјесности све већег ослањања развоја енрегетских постројења и енергетике на степен универзитетског образовања који овај студиј омогућава.

 

Мастер инжењери са завршеним II циклусом академских студија ће бити оспособљени да:

 • пројектују, организују и управљају енергетским системима, системима енергетског менаџмента и самостално изводе експерименте, врше нумеричке симулације и статистичку обраду резултата, као и да формулишу одговарајуће закључке и на адекватан начин напишу и презентују резултате свог рада.

 

По завршетку студијског програма студенти добијају научно звање Мастер индустријског инжењерства за енергетику

Све информације о плану и програму на ова два студијска програма можете пронаћи на страници Факултета за производњу и менаџмент.

http://fpmtrebinje.com/wp/osnovni-studij/2-ciklus-studija/industrijski-menadzment/ и

http://fpmtrebinje.com/wp/osnovni-studij/2-ciklus-studija/industrijsko-inzenjerstvo-za-energetiku/

 

 

Конкурс – трећи уписни рок  на ФПМ Требиње у академској 2017/2018. години

КОНКУРС 

за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија у трећем уписном року  на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2017/2018. години

 

У академској  2017/2018. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину првoг циклуса студија у трећем уписном року уписује  30  студената  на два студијска програма и то:

 • Индустријски менаџмент
 • 10 студената на буџет РС,
 • 5 студената на суфинансирање и
 • 2 страна држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 10 студената на суфинансирање и
 • 3 страна држављана

 

      Кандидати на квалификационом испиту полажу тест из Математике.

 

      Први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње траје четири године, а завршетком студијског програма стиче се звање:

 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

 

Основни услов за упис на студијске програме првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

 

      Трећи уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

 • Пријављивање кандидата почиње 18.09.2017. године, а завршава 22.9.2017. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
 • Полагање пријемног испита из математике обавиће се 25.09.2017. године са почетком у 9.00 часова;
 • Објављивање резултата конкурса је 26.2017. године до 14.00 часова;
 • Упис примљених кандидата је 27. – 29.09.2017. године.    

 

      Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

 

      Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 4. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

 

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 440,00 КМ.

 

Плаћања школарине до 26 година живота ослобођени су:

 

 1. Студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
 2. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије,
 3. Студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије,
 4. Студенти са инвалидитетом и
 5. Студенти – дјеца без оба родитеља.

 

50% од пуног износа школарине, до навршених 26 година живота, плаћају:

 

 1. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III и VI категорије,
 2. Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској.

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

                                                                                                Студентска служба

 

Требиње, 13.09.2017. године

РАСПОРЕД СЕПТЕМБАРСКО-ОКТОБАРСКОГ РОКА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2016/17 ГОДИНЕ

 

РАСПОРЕД

СЕПТЕМБАРСКО-ОКТОБАРСКОГ РОКА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2016/17 ГОДИНЕ

 

ДАН ВРИЈЕМЕ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Одговорни наставник Сала
25.09.2017.

09.10.2017.

1600

1600

Неконвенционалне технологије обраде Доц. др Обрад Спаић Бр. 1
26.09.2017.

11.10.2017.

1600

1600

Методологија научноистраживачког рада Доц. др Љерка Јефтић Бр. 1
22.09.2017.

12.10.2017.

1600

1600

Индустријско инжењерство и менаџмент Проф. др Милан Вукчевић

Проф. др Илинка Унковић

Бр. 1
19.09.2017.

10.10.2017.

1600

1600

Операциона истраживања Проф. др Душан Јокановић Бр. 1
29.09.2017.

13.10.2017.

1600

1600

Модели изврсности и системи менаџмента квалитетом Проф. др Здравко Кривокапић

Проф. др Петар Иванковић

Бр. 1
  Производни процеси уз подршку рачунара Доц. др Никола Шибалић Бр. 1

 

Координатор II циклуса студија

Доц. др Мирјана Миљановић

 

 

 

КОНКУРС – за упис студената у прву годину другог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2017/2018. године

КОНКУРС

за упис студената у прву годину другог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

у академској 2017/2018. године

 

У академској   2017/2018. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину другог циклуса студија  уписује 16 студената на два студијска програма:

 

 • Индустријски менаџмент

–   5 студената на буџет РС,

–   2 студента на суфинансирање и

–   1 страног држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику

–   5 студената на буџет РС,

–   2 студента на суфинансирање и

–   1 страног држављана.

 

Кандидати на квалификационом испиту полажу тест из области које се слушају на првом циклусу студија.

Студије на другом циклусу трају једну годину, а завршетком студијског програма стиче се

звање:

–   Мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS

–   Мастер индустријског инжењерства за енергетику – 300 ECTS

 

Први уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

–   пријављивање  кандидата  почиње  18.09.2017.  године,  а завршава  22.09.2017.  године

(пријем докумената се врши сваки радни дан);

–   полагање пријемног испита обавиће се 25.09.2017. године са почетком у 9.00 часова;

–   објављивање резултата конкурса је 26.09.2017. године до 14.00 часова.

–   упис  примљених  кандидата  почиње    27.09.2017.  године,  а  завршава  се  29.09.2017. године.

 

Уколико   у  првом   року  не   буде   уписан   планирани   број   студената,   Факултет   ће организовати други уписни рок према сљедећим терминима:

 

–   пријављивање  кандидата  почиње  16.10.2017.  године,  а завршава 20.10.2017.  године

(пријем докумената се врши сваки радни дан);

–   полагање пријемног испита обавиће се 23.10.2017. године са почетком у 9.00 часова;

–   објављивање резултата конкурса је 24.10.2017. године до 14.00 часова.

 

–   упис  примљених  кандидата  почиње    25.10.2017.  године,  а  завршава  се  27.10.2017. године.

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа, и то:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
 4. Увјерење о положеним испитима;
 5. Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на

другом факултету).

 1. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

 

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 880,00 КМ.

 

Плаћања школарине до 26 година живота ослобођени су:

 

 1. Студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
 2. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије,
 3. Студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије,
 4. Студенти са инвалидитетом и
 5. Студенти – дјеца без оба родитеља.

 

50% од пуног износа школарине, до навршених 26 година живота, плаћају:

 

 1. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III и VI категорије,
 2. Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на

јавним високошколским установама у Републици Српској.

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета  www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

Студентска служба

Требиње, 12.09.2017. године

Tакмичење студентских тимова у изради и пројектовању функционалног модела мини хидроелектране – IRMES 2017

Данас је у оквиру међународне конференције “IRMES” 2017 одржана посебна секција конференције посвећена студентима основних и мастер академских студија. Намјена ове секције је такмичење студентских тимова у изради и пројектовању функционалног модела мини хидроелектране.

Студенти су приказали и демонстрирали своје моделе мини хидроелекрана, а њихове радове оцјењивала је трочлана комисија конференције:

1. Проф. др Мирко Благојевић, Универзитет у Крагујевцу;
2. Мр Боро Вујичић, Рудник и термоелектрана Гацко;
3. Дипл.-Инг. Горан Мишељић, Хидроелектране на Требишњици.

Основни критеријум за вредновање квалитета пројекта је излазна снага електричне енергије, као и дизајн конструкције, трошкови реализације, иновативност, инвентивност,…

Комисија за вредновање студентских радова је констатовала висок ниво функционалности студентских модела, а студентима са најбољим радом додјељене су пригодне награде.


Панел дискусија – Индустрија 4.0 – могућности и изазови за државе региона

На Факултету за производњу и менаџмент Требиње, данас је у оквиру 8. међународне конферецније „IRMES“ 2017 одржана Панел дискусија на тему: Индустрија 4.0 – могућности и изазови за државе региона.

Индустрија 4.0 у свијету постоји још од 2011. године као модел развоја најјаче индустријске земље данас – Њемачке. Концепт Индустрије 4.0 подразумјева аутоматизацију у индустрији, у првом реду IT технологију,  cloud технологију, cyber системе и сл. Како Република Србија има изграђен национални оквир за Индустрију 4.0, данашњи панел у оквиру конференције искориштен је као прилика да се и остале земље региона укључе у овај програм.

Као основ за дискусију на панелу послужиле су презентације које су припремили модератори панела:

 1. проф. др Радивоје Митровић, Машински факултет Београд;
 2. проф. др Драган Ђурђановић, Машински факултет Остин, САД;
 3. проф. др Видосав Мајсторовић, Машински факултет Београд.

Презентације које су припремили модератори панела обухватиле су сљедеће теме: Индустрија 4.0 – дефиниција, структура и концепт развоја, затим програми Индустрије 4.0 у свијету и државама региона, цјеложивотно учење са аспекта Индустрије 4.0 и сл.


Предавање по позиву професора Каемпера у оквиру конференције „IRMES“ 2017

У оквиру 8. међународне конферецније „IRMES“ 2017 одржано је предавање по позиву, професора Клауса Питера Каемпера са Факултета за машинство и мехатронику Универзитета примјењених наука у Ахену (Њемачка), на тему: „Технологија микросистема и индустријска примјена – стање и тренутни трендови“.

 

Осим учесника конференције, професора, сарадника и студената Факултета за производњу и менаџмент Требиње, предавање је привукло пажњу и многих привредних субјеката из окружења. Професор Каемер слушаоцима је приближио савремене свјетске трендове у процесима и технологији микросистема, представио модерне материјале као и тренутно стање на пољу микросистема у свијету.